Autumn food forage

Autumn food forage

15th Sep 2018 10am - 12:30pm

Buy Autumn food forage Tickets

Autumn food forage child ticket
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sold Out

Autumn food forage adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sold Out

Event Details

Fresh, free, and unusual ingredients can be found growing in the heart of the city… if you know where to look! 

Join our experienced guide, Michelle of Edible Landscaping, for a tasty tour of Bute Park. There will be plenty of things to pick and try along the way and you’ll learn about the many uses of foraged plants as well as the essentials of safe and ethical foraging.

Children are very welcome on this foraging walk and we’ll provide some activities just for them. And, if you get the foraging bug, we’ll be back in the Spring to explore the park again for some more seasonal wild ingredients.

About your tutor: Michele runs her business, Edible Landscaping as well as teaching several courses at Cardiff Centre for Lifelong Learning.

We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. We are able to offer a limited amount of free tickets to those on low incomes so please get in touch if you wish to attend a workshop but feel that the cost is prohibitive. Contact Hannah@greencityevents.co.uk

We are very grateful for the support of the Big Lottery.

---------------------------------------

Porthiant yr hydref

Gallwch ganfod cynhwysion rhad ac am ddim, ffres ac unigryw yn tyfu yng nghalon y ddinas…os y gwyddoch ymhle i edrych! 

Ymunwch â’n tywysydd profiadol, Michelle o Edible Landscaping, am daith flasus o amgylch Parc Bute. Bydd digonedd o bethau i’w dewis a’u blasu ar hyd y ffordd a chewch ddysgu am ddefnyddiau niferus planhigion ffos, yn ogystal â’r hanfodion sy’n ymwneud â phorthiant diogel a moesegol.

Mae croeso mawr i blant ar y daith borthiant a darparwn rai gweithgareddau yn benodol ar eu cyfer hwy.

Ynghylch eich tiwtor: Mae Michele yn rheoli ei busnes, Edible Lanscaping, yn ogystal ag addysgu sawl cwrs yng Nghanolfan Addysg Dysgu Gydol Oes Caerdydd.

Ceisiwn gadw prisiau ticedi mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Gallwn gynnig nifer prin o dicedi rhad ac am ddim i’r rheiny sydd ag incwm isel, felly cysylltwch os hoffech fynychu gweithdy ond yn teimlo fod y gost yn rhy ddrud. Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk.

Gwerthfawrogwn gefnogaeth y Loteri Fawr.