Wasteless Home

Wasteless Home

3rd Oct 2018 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Home Tickets

Wasteless Home adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sold Out

Event Details

Do you want to reduce waste and make your home more sustainable then we’re here to help. 

From beautiful upcycled homewares to sweet-smelling DIY cleaning products, this workshop will take you through practical activities to keep your home green and minimise your household waste. 

Our tutor Aoife will share her helpful tips to set you well on the way to low impact living, from easy swaps to help you ditch plastic to homemade cleaning products and eco-friendly tools to keep your home plastic and chemical free.

About your tutor: Aoife is a first time mum trying to go plastic free and zero waste in her home. She loves to find creative ways to reduce waste and save money at the same time! You can follow her journey on instagram: zerowastecardiff

We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. We are able to offer a limited amount of free tickets to those on low incomes so please get in touch if you wish to attend a workshop but feel that the cost is prohibitive. Contact Hannah@greencityevents.co.uk

We are very grateful for the support of the Big Lottery.

--------------------------------------

Cartref di-wastraff

A ydych chi eisiau lleihau gwastraff a gwneud eich cartref yn fwy cynaliadwy? Yna, rydym ni yma i’ch cynorthwyo.  

O wrthrychau i’r cartref wedi’u hatgyweirio i gynnyrch glanhau ag arogl pleserus, bydd y gweithdy hwn yn eich arwain trwy weithgareddau i gadw’ch cartref yn wyrdd a lleihau gwastraff y cartref. Bydd ein tiwtor, Aoife, yn rhannu ei chynghorion defnyddiol i’ch arwain chi at fywyd effaith isel, o gyfnewidiadau rhwydd i’ch cynorthwyo chi i gael gwared ar blastig i gynnyrch glanhau wedi eu gwneud gartref ac offer ecogyfeillgar i gadw’ch cartref yn rhydd rhag plastig a chemegau. 

Ynghylch eich tiwtor: Mae Aoife yn fam am y tro cyntaf sy’n ceisio rhyddhau ei chartref rhag plastig a chemegion. Mae wrth ei bodd yn canfod ffyrdd newydd o leihau gwastraff ac arbed arian yn yr un modd! Gallwch ddilyn ei thaith ar instagram: zerowastecardiff

Ceisiwn gadw prisiau ticedi mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Gallwn gynnig nifer prin o dicedi rhad ac am ddim i’r rheiny sydd ag incwm isel, felly cysylltwch os hoffech fynychu gweithdy ond yn teimlo fod y gost yn rhy ddrud. Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk.

Gwerthfawrogwn gefnogaeth y Loteri Fawr.

Noder os gwelwch yn dda bod lleoliad ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, os yw hyn yn peri problem i chi cysylltwch â ni pan rydych yn archebu er mwyn i ni gael gwneud trefniadau.