Household repairs & DIY / Atgyweiriadau’r Cartref a DIY

Household repairs & DIY / Atgyweiriadau’r Cartref a DIY

21st Oct 2020 6:30pm - 8pm

Buy Household repairs & DIY / Atgyweiriadau’r Cartref a DIY Tickets

Adult Ticket with donation
E-Ticket
£10.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Standard Adult Ticket
E-Ticket
£5.00 + £1.00 handling

Sale Ended

FREE ticket
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

If the thought of putting up a shelf makes you shudder then help is here! 

Join the handy folk of Repair Cafe Wales for an interactive zoom session sharing practical skills and advice to build your confidence to get fixing at home. You’ll learn how to choose and use the right tools, identify common issues, and save yourself time and money.

About your tutors: Grant and John are both regular fixers at Repair cafe events across Cardiff and love to share their skills with communities.

About the session:

This will be a friendly and interactive zoom session. We will send you an email a few days prior to the event with all the info you need to join us. We will begin the session with a quick introduction to using zoom so that you feel comfortable taking part and asking questions.

Ticket prices and free places: 

Over the past few months we’ve been able to offer our activities and events free of charge to our community due to the support of our funders. As we start to transition to a new long term and sustainable way of working we need to introduce fees once again. 

We want our events to remain affordable and accessible so we will always reserve a number of free places for those that find the price prohibitive - no catches, no questions, we trust you and want to support you to learn new skills.

If you’re interested in holding this workshop for your organisation then please get in touch for a chat: becca@green-squirrel.co.uk

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Os yw meddwl am osod silff yn eich dychryn, yna mae cymorth ar gael! Ymunwch â Repair Café Wales am noswaith o sgiliau a chynghorion ymarferol. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r offer cywir, sut i gynllunio ar gyfer eich prosiect, a byddwch yn gadael gyda mwy o hyder i ddechrau atgyweirio yn eich cartref. 

Ynghylch eich tiwtoriaid: Mae John a Grant yn atgyweiriwyr cyson yn nigwyddiadau Repair Café ledled Caerdydd ac wrth eu boddau yn rhannu eu sgiliau ymhob man.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@greencityevents.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.