Christmas craft along / Creu Crefftau ‘ar y cyd’ Nadoligaidd.

Christmas craft along / Creu Crefftau ‘ar y cyd’ Nadoligaidd.

25th Nov 2020 6:30pm - 8pm

Buy Christmas craft along / Creu Crefftau ‘ar y cyd’ Nadoligaidd. Tickets

Adult ticket with Christmas craft kit
E-Ticket
£15.00 + £1.00 handling

Sold Out

Ticket with donation
E-Ticket
£3.00 + £1.00 handling

Sale Ended

FREE ticket
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sale Ended

Event Details

If plastic packaging and piles of gift wrap are getting you down this Christmas then join us for a relaxing evening of upcycled crafting.

In this interactive zoom session we will show you how to make a range of gifts and decorations from resources that would otherwise go to waste. We will get you started with a whole host of fun and festive upcycled Christmas crafts to adorn your home, as well as gifts for friends and family so you will go away inspired to get greener this Christmas.

About your tutor: Becca loves to find uses for unloved materials destined for the bin which means her loft is pretty full! She's been crafting since childhood and loves to make homemade gifts and treats.

About the session:

Get stuck into your favourite festive craft project as we share inspiring ideas and demos.You are warmly invited to share what you’re working on but you’re also very welcome to sit back and listen, with no obligation to join in. 

You can choose to have a mini Christmas craft kit sent to you prior to the session so you can get started straight away or you can opt to just watch and craft along with your own projects.

This will be a friendly and informal zoom session and everyone is welcome. Feel free to join whilst you're eating your tea or hanging out with your kids! We will send you an email the week prior to the event with all the info you need to join us live.

Ticket prices and free places:

Over the past few months we’ve been able to offer our activities and events free of charge to our community due to the support of our funders. As we start to transition to a new long term and sustainable way of working we need to introduce fees once again.

We want our events to remain affordable and accessible so we will always reserve a number of free places for those that find the price prohibitive - no catches, no questions, we trust you and want to support you to learn new skills.

If you’re interested in holding this workshop for your organisation then please get in touch for a chat: becca@green-squirrel.co.uk

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Os mae deunyddiau pacio a phentyrrau o bapur lapio un eich gwneud i chi deimlo’n drist y Nadolig yma, ymunwch a ni am noswaith anffurfiol o greu crefftau ‘uwchgylchu’.

Yn y sesiwn rhyngweithiol zoom yma,dangoswn ni sut i greu amrywiaeth o roddion ac addurniadau allan o ddeunyddiau all cael eu hachub rhag cael eu gwastraffu. Byddwn ni’n eich helpu chi i ddechrau creu sawl fath o weithgareddau tymhorol i addurno’ch cartref. Gall hefyd creu rhoddion ar gyfer ffrindiau a theulu. Heb amheuaeth, fyddech chi’n gadael y sesiwn wedi’ch ysbrydoli i gael Nadolig ‘wyrddach’ erioed!.

Gwybodaeth am eich tiwtor: Mae Becca yn ddwli ar ddod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio deunyddiau ac fel arall fydd yn mynd yn y bin. Am y rheswm yma, mae ei llofft yn llawn dop!. Mae hi wedi bod yn mwynhau gweithgareddau crefft ers yn blentyn, ac mae hi wrth ei fodd yn creu rhoddion arbennig cartref.

Gwybodaeth am y sesiwn:

Sesiwn cyfeillgar a rhyngweithiol ‘Zoom’ fydd y digwyddiad yma. Anfonwn e-bost i chi ychydig ddiwrnodau ymlaen llaw yn cynnwys yr holl wybodaeth a fydd angen arnoch er mwyn ymuno gyda ni. Dechreuwn ni’n sesiwn gyda chyflwyniad cyflym yn esbonio sut i ddefnyddio Zoom, fel yr ydych chi’n teimlo’n gyfforddus i gymryd rhan a gofyn cwestiynau.

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn ffodus i allu cynnig ein gweithgareddau a digwyddiadau am ddim i’n cymuned, gyda diolch i’n cyllidwyr. Nawr ein bod ni’n trawsnewid i mewn i ffordd hir dymor, cynaliadwy o weithio, mae angen codi tal unwaith eto.

Rydyn ni eisiau i’n ddigwyddiadau parhau i fod yn fforddiadwy a hygyrch, felly rydyn ni pob tro yn cadw nifer o lefydd am ddim ar gyfer pobl sydd angen. Does dim amodau, dim cwestiynau- rydyn ni’n ymddiried ynddoch chi ac eisiau eich cefnogi i ddysgu sgiliau newydd.

Os oes diddordeb gyda chi mewn cynnal y gweithdy yma ar gyfer eich sefydliad chi, cysylltwch gyda ni am sgwrs: becca@green-squirrel.co.uk.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r Gronfa Gymunedol.