Green Gifts / Anrhegion Gwyrdd

Green Gifts / Anrhegion Gwyrdd

10th Mar 2020 6:30pm - 8:30pm

at The Ethical Boutique

Buy Green Gifts / Anrhegion Gwyrdd Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sold Out

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

Green Squirrel and The SAFE Foundation have teamed up to host an exciting evening of green gifting at the Ethical Boutique! We'll be getting creative with clothing waste and showing you how to make a selection of eco-friendly and useful items for your home or as gifts for your friends and family. 

You'll get to make your very own beeswax wrap, re-purposed snack pouch and t-shirt yarn whilst chatting and browsing beautiful pre-loved clothes, accessories and home wares. 

The Ethical Boutique are offering a 10% discount on any purchases on the evening as well as complimentary hot drinks to keep us happy and hydrated!

- - - - - - - - - - - - - 

Mae Gwiwer Wyrdd (Green Squirrel) a'r Sefydliad Saff (The Safe Foundation) wedi ymuno gyda’i gilydd i gynnal noson gyffrous o rodd wyrdd yn y  Bwtîc Moesegol. Byddwn yn dod yn greadigol gyda dillad wastraff a dangos sut i wneud casgliad o eitemau defnyddiol eco cyfeillgar i’r cartref neu i roi fel anrhegion i’ch ffrindiau

Byddwch yn cael gwneud wrap cŵyr gwenyn , cadach llestri tawashi ailddefnyddio a chrys -t edafedd, yn yr un amser a sgwrsio a phori trwy ddillad ail law prydferth, ategolion a gwrthrychau ’r tŷ.

Mae Bwtîc Moesegol yn cynnig disgownt o 10% ar unrhyw brynwr ar y noson. Hefyd fe gewch wydraid o rywbeth cynnes a sbeislyd di-dâl i gadw pob un ohonom yn gysurus.