How old are you in CO2? / Beth yw eich oedran yn CO2?

How old are you in CO2? / Beth yw eich oedran yn CO2?

15th Feb 2020 11am - 1pm

at Cardiff Central Library

Buy How old are you in CO2? / Beth yw eich oedran yn CO2? Tickets

FREE drop in ticket - adult
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sale Ended

FREE drop in ticket - child
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sale Ended

Event Details

David Attenborough is 306 ppm. Gareth Bale is 353 ppm. A baby born today is 412 ppm. But how old are you in CO2? 

Drop by Cardiff Central Library and pop up to the event area on floor 3 to get hands on with climate science during Cardiff Science Festival, as you help transform over 100 years of warming data into a giant piece of woven textile art!

Come and discover how much CO2 was in the air the year you were born and how we can all play a part in limiting emissions.

This free family friendly event is hosted by local social enterprise Green Squirrel. The art works created will be displayed across Cardiff in May as part of a new project The Girl Who Wouldn't Give Up; a city wide celebration of creativity, community and hope.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

-------

Mae David Attenborough yn 306ppm, Gareth Bale yn 353ppm. Mae babi sy'n cael ei geni eleni yn 412ppm, ond beth yw eich oedran chi yn CO2?

Dewch i Lyfrgell Ganolog Caerdydd er mwyn cael blas ar wyddoniaeth hinsawdd wrth i chi helpu drawsnewid 168 blwyddyn o ddata twymo yn ddarn o gelf tecstiliau. 

Cewch gyfle i ddarganfod faint o CO2 oedd yn yr aer pan gaethoch chi eich geni a beth rydyn ni'n gallu gwneud er mwyn cyfyngu allyriadau carbon deuocsid. 

Mae'r digwyddiad hwn i'r teulu cyfan ac am ddim gan fenter gymdeithasol Green Squirrel. Bydd y gwaith celf yn cael eu harddangos o gwmpas Caerdydd ym mis Mai fel rhan o'r prosiect newydd 'The Girl Who Wouldn't Give Up'; dathliad dinas gyfan o allu creadigol, cymuned a gobaith.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.