Wasteless Garden / Gardd ddiwastraff - postponed

Wasteless Garden / Gardd ddiwastraff - postponed

8th Jul 2020 6:30pm - 9pm

Buy Wasteless Garden / Gardd ddiwastraff - postponed Tickets

Adult ticket with donation
E-Ticket
£14.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Adult ticket
E-Ticket
£11.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

I am sorry to say that we have postponed this workshop due to the Coronavirus outbreak. The safety and health of our tutors, participants and community is our top priority.

This decision has not been made lightly and we are very aware of the impact that cancelling our events has on our freelance tutors, local venues and our participants. Please be assured that we are honouring our payments to tutors and venues and are looking into exciting new ways to deliver virtual workshops to our Green Squirrel community.

In order to support our local social enterprise you can still book onto the workshop to attend at a future date or purchase a gift voucher for a future workshop. If you have already purchased a ticket then you will receive further information from us via email. 

Please follow us on social media or sign up to our newsletter to stay connected.

- - - - - - - 

When are our green fingers less than, well, green? And what can we do about it? Whether you’re new to gardening or an old hand, we all face the same dilemmas as mountains of plastic and waste sneak up on our growing ambitions.

In this practical workshop you’ll learn how to make, upcycle or even grow alternatives to some of the most common garden essentials. We'll be getting hands on and down to earth; you'll go home with plenty of makes, ideas and resources to help you grow a Wasteless garden.

About your tutor: Eirlys Rhiannon of Bwyta Ein Gerddi/Eating Our Gardens has a passion for creating edible gardens in urban areas and beyond. She propels herself and her tools around Cardiff by bike helping design and maintain gardens as well as growing all kinds of delicious and unusual edibles in her own garden and allotment.

Accessibility: Please note that our workshop venue is downstairs at Little Man Coffee, please get in touch when you book if this poses a problem for you and we will make plans to ensure you’re able to attend and be comfortable. Please let us know if we can make any other accommodations to help you enjoy the workshop.

Free places: We try to keep ticket prices as low as possible so that our workshops are affordable and accessible. If you’d like to attend but the ticket price is preventing you then please get in touch as we have a limited number of free spaces available on each workshop; you won’t be asked to provide any further information but we do ask people to contact us to ensure free spaces are fairly distributed.

Contact Hannah@green-squirrel.co.uk

Other venues: If you’re interested in holding this workshop for your organisation or at another venue then please get in touch for a chat.

We are very grateful for the support of the Community Fund.

------------------------------------------------

Pryd mae’n ‘bysedd gwyrdd’ yn llai ‘wyrdd’? A beth allwn ni wneud amdani? Mae pobl sydd newydd ddechrau garddio ac arbenigwyr i gyd yn wynebu’r un problemau wrth trio lleihau’i heffaith ar yr amgylchedd, er enghraifft trwy leihau’r defnydd o blastig a gwastraff. 

Yn y gweithdy ymarferol yma, cewch ddysgu sut i wneud, uwchgylchu, neu hyd yn oed tyfu dewisiadau amgen i rai o'r hanfodion gardd fwyaf cyffredin. Byddech chi’n mynd adre gyda digonedd o bethau fyddech wedi creu, a hefyd syniadau ac adnoddau i’ch helpu tyfu gardd ddiwastraff eich hunan.

Os ydych yn teimlo'ch hun yn boddi dan fynydd o botiau blodau plastig yna bydd y gweithdy hwn yn eich helpu chi i gynllunio gardd lewyrchus, ddiwastraff. Dysgwch sut i reoli plâu yn naturiol, creu offer garddio hanfodol wedi'u huwchgylchu, gwneud eich compost eich hun, a llawer mwy.

Hygyrchedd: Noder bod ein gweithdy i lawr y grisiau yn Little Man Coffee, cysylltwch pan fyddwch yn archebu lle os bydd hyn yn peri problem i chi ac fe wnawn gynlluniau i sicrhau y gallwch fynychu a bod yn gyfforddus. Rhowch wybod i ni os gallwn wneud unrhyw gymwysiadau eraill i'ch helpu chi fwynhau'r gweithdy.

Llefydd am ddim: Rydym yn ceisio cadw prisiau mor isel â phosibl fel bod ein gweithdai yn fforddiadwy a hygyrch. Os hoffech fynychu ond mae pris y tocyn yn eich atal chi, yna cysylltwch gan fod gennym nifer cyfyngedig o lefydd am ddim ar gael ar gyfer bob gweithdy; ni fydd gofyn i chi ddarparu rhagor o wybodaeth ond gofynnwn i bobl gysylltu â ni i sicrhau bod y llefydd am ddim yn cael eu dosbarthu'n deg.

Cysylltwch â Hannah@green-squirrel.co.uk

Lleoliadau eraill: Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal y gweithdy hwn ar gyfer eich sefydliad neu mewn lleoliad arall yna cysylltwch am sgwrs.

Rydym wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Gronfa Gymunedol.