Wasteless Home / Cartref diwastraff

Wasteless Home / Cartref diwastraff

4th Nov 2020 6:30pm - 8pm

Buy Wasteless Home / Cartref diwastraff Tickets

Adult ticket with wasteless kit
E-Ticket
£15.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Adult Ticket with donation
E-Ticket
£10.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Standard Adult Ticket
E-Ticket
£5.00 + £1.00 handling

Sale Ended

FREE ticket
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sold Out

Event Details

Do you want to reduce waste and make your home more sustainable?

In this interactive zoom session we'll take you through practical activities,demos and useful advice to keep your home green and minimise your household waste. 

Our tutors will share their helpful tips to set you well on the way to low impact living, from easy swaps to help you ditch plastic to homemade cleaning products and eco-friendly tools to keep your home plastic and chemical free.

You can choose to have a mini wasteless kit sent to you prior to the workshop so you can get started straight away or you can opt to just watch and learn.

About your tutors: Becca and Hannah have been experimenting with low waste living in their own homes for several years and now they are sharing their favourite tried and tested recipes, tips and tricks with communities across Cardiff.

About the session:

This will be a friendly and interactive zoom session. We will send you an email a few days prior to the event with all the info you need to join us. We will begin the session with a quick introduction to using zoom so that you feel comfortable taking part and asking questions.

Ticket prices and free places: 

Over the past few months we’ve been able to offer our activities and events free of charge to our community due to the support of our funders. As we start to transition to a new long term and sustainable way of working we need to introduce fees once again. 

We want our events to remain affordable and accessible so we will always reserve a number of free places for those that find the price prohibitive - no catches, no questions, we trust you and want to support you to learn new skills.

If you’re interested in holding this workshop for your organisation then please get in touch for a chat: becca@green-squirrel.co.uk

We are very grateful for the support of the Community Fund.

- - - - - - - - - 

Hoffech chi leihau gwastraff a gwneud eich cartref yn fwy cynaliadwy?

Yn y sesiwn rhyngweithiol ‘zoom’ yma, arweiniwn ni chi trwy weithgareddau ymarferol, dangosiadau, a chyngor defnyddiol er mwyn cadw eich cartref yn ‘wyrdd’ wrth leihau eich gwastraff yn y tŷ.

Bydd ein tiwtoriaid yn rhannu cyngor defnyddiol i’ch helpu i fyw mewn ffordd sy’n lleihau eich effaith ar yr amgylchedd. O gyfnewidiadau hawdd i’ch helpu i ddefnyddio llai o blastig, i nwyddau glanhau sy’n garedig i’r byd o’n cwmpas, mae nifer o ffurf o gadw’ch tŷ yn ddi-blastig a heb gemegau.

Bydd dewis i chi gael pecyn bach ‘ddiwastraff’ ei hanfon atoch chi ymlaen llaw felly bydd cyfle i chi ddechrau’n syth, neu mae dewis gyda chi i aros i wylio a dysgu.

Am eich tiwtoriaid:  Mae Becca a Hannah wedi bod yn arbrofi gyda byw bywyd ‘gwastraff isel’ yn eu cartrefi ers blynyddoedd maith, ond nawr maen nhw’n rhannu ei hoff ryseitiau a syniadau gyda chymunedau ar draws Caerdydd.

Gwybodaeth am y sesiwn:

Sesiwn cyfeillgar a rhyngweithiol ‘Zoom’ fydd y digwyddiad yma. Anfonwn e-bost i chi ychydig ddiwrnodau ymlaen llaw yn cynnwys yr holl wybodaeth a fydd angen arnoch er mwyn ymuno gyda ni. Dechreuwn ni’n sesiwn gyda chyflwyniad cyflym yn esbonio sut i ddefnyddio Zoom, fel yr ydych chi’n teimlo’n gyfforddus i gymryd rhan a gofyn cwestiynau.

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn ffodus i allu cynnig ein gweithgareddau a digwyddiadau am ddim i’n cymuned, gyda diolch i’n cyllidwyr. Nawr ein bod ni’n trawsnewid i mewn i ffordd hir dymor, cynaliadwy o weithio, mae angen codi tal unwaith eto.

Rydyn ni eisiau i’n ddigwyddiadau parhau i fod yn fforddiadwy a hygyrch, felly rydyn ni pob tro yn cadw nifer o lefydd am ddim ar gyfer pobl sydd angen. Does dim amodau, dim cwestiynau- rydyn ni’n ymddiried ynddoch chi ac eisiau eich cefnogi i ddysgu sgiliau newydd.

Os oes diddordeb gyda chi mewn cynnal y gweithdy yma ar gyfer eich sefydliad chi, cysylltwch gyda ni am sgwrs: becca@green-squirrel.co.uk.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r Gronfa Gymunedol.