Crefft dros newid / Craft for change

Crefft dros newid / Craft for change

24th Sep 2020 4:30pm - 6pm

Buy Crefft dros newid / Craft for change Tickets

Tocyn am ddim / FREE ticket
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sale Ended

Tocyn gyda rhodd / Ticket with donation
E-Ticket
£3.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Event Details

Ymunwch â ni ddydd Iau 24 Medi am sesiwn grefft gyfeillgar ar-lein! Rydym yn cydweithio ag Amgueddfa Cymru i gynnal grŵp crefft arbennig ar-lein yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, wedi’i ysbrydoli gan gasgliadau’r Amgueddfa. Rydym yn cynnal dwy sesiwn, felly gallwch ymuno â ni mewn sesiwn Gymraeg neu sesiwn Saesneg. 

Hwylusir y sesiwn hon yn Gymraeg, ac mae croeso mawr i ddysgwyr.

Thema’r sesiwn grefft yw: Crefft dros newid

Byddwn yn archwilio sut gall crefft adlewyrchu, dathlu a chreu newid. Wrth i ni edrych tuag at yr hydref a bywyd tu hwnt i’r cyfnod clo, byddwn yn trafod sut gall y pethau rydym yn eu gwneud a’r deunyddiau rydym yn ddewis ein cysuro a’n iachau ni, yn ogystal â bod yn arf pwerus dros newid cymdeithasol.

Dewch i weithio ar eich hoff grefft wrth i ni rannu syniadau ysbrydoledig ar gyfer projectau cynaliadwy, gydag arddangosiad uwchgylchu blodau syml a phrydferth. Mae croeso cynnes i chi rannu’ch projectau chi, neu ddod i wrando – does dim rhaid i chi gymryd rhan. 

Dyma sesiwn Zoom anffurfiol a chyfeillgar ac mae croeso cynnes i bawb. Mae croeso i chi ymuno tra eich bod yn bwyta eich swper neu’n ymlacio gyda’r plant! Byddwn yn e-bostio chi’r wythnos cyn y digwyddiad gyda’r holl fanylion sydd eu hangen arnoch chi i ymuno â ni’n fyw.

Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth y Gronfa Gymunedol ac i gydweithio ag Amgueddfa Cymru. 

- - - - - - - - - 

Join us for a friendly virtual craft along! We are collaborating with Amgueddfa Cymru National Museum Wales to host an extra special virtual craft group during Adult Learners week, inspired by the Museums collections. In fact we are hosting two craft alongs so you can choose to join the Welsh or English session.

This session will be delivered in Welsh.

The theme of this craft along is: Craft for Change

We’ll be exploring how craft can reflect, celebrate, and create change. As we look towards autumn and life beyond lockdown, we’ll be discussing how the things we make and the materials we choose can bring comfort and healing as well as being a powerful tool for social change. 

Get stuck into your favourite craft project as we share some inspiring ideas for sustainable projects with a simple and beautiful upcycled flowers demo. You are warmly invited to share what you’re working on but you’re also very welcome to sit back and listen, with no obligation to join in. 

This will be a friendly and informal zoom session and everyone is welcome. Feel free to join whilst you're eating your tea or hanging out with your kids! We will send you an email the week prior to the event with all the info you need to join us live.

We are very grateful for the support of the Community Fund and to be collaborating with Amgueddfa Cymru National Museum Wales.