Wasteless Kitchen / Cegin diwastraff

Wasteless Kitchen / Cegin diwastraff

20th Jan 2021 6:30pm - 8pm

Add to Calendar 2021-01-20 18:30:00 2021-01-20 20:00:00 Europe/London Wasteless Kitchen / Cegin diwastraff Do you need a little help to love your leftovers? We all know that cutting food waste saves money and helps the environment but getting started can be a challenge.We can help! By the end of this interactive zoom session you’ll be ready to create a wasteless kitchen, from prepping and planning to shopping and storing. As well as understanding how to keep food fresher for longer you’ll discover how to use up every last scrap, creating recipes, beauty treats, plant food and more. We'll be sharing demos, recipes and practical knowledge to help make greener living achievable and enjoyable.About your tutor: Becca has been helping people reduce food waste since launching Green Squirrel. She’s delivered projects for Love Food Hate Waste, Cardiff’s sell-out Wasteless Suppers, and is a keen wasteless cook at home.About the session:This will be a friendly and interactive zoom session. We will send you an email a few days prior to the event with all the info you need to join us. We will begin the session with a quick introduction to using zoom so that you feel comfortable taking part and asking questions.Ticket prices and free places: Over the past few months we’ve been able to offer our activities and events free of charge to our community due to the support of our funders. As we start to transition to a new long term and sustainable way of working we need to introduce fees once again. We want our events to remain affordable and accessible so we will always reserve a number of free places for those that find the price prohibitive - no catches, no questions, we trust you and want to support you to learn new skills.If you’re interested in holding this workshop for your organisation then please get in touch for a chat: becca@green-squirrel.co.ukWe are very grateful for the support of the Community Fund.- - - - - - - - -  Oes angen help arnoch chi i roi bach o gariad i’ch bwyd gwastraff? Rydyn ni i gyd yn gwybod bod lleihau gwastraff bwyd yn arbed arian ac yn helpu’r amgylchedd, ond weithiau gall ddechrau gwneud hyn fod yn her. Gallwn ni helpu! Erbyn diwedd y sesiwn rhyngweithiol zoom yma, byddech chi’n barod i greu cegin ddiwastraff, o baratoi a chynllunio i siopa a storio. Yn ogystal â dysgu sut i gadw bwyd yn ffres am gyfnod hirach, cewch ddarganfod sut i ddefnyddio pob tamaid, yn creu ryseitiau, nwyddau harddwch, bwyd planhigion a mwy. Bydden ni’n rhannu dangosiadau, ryseitiau a gwybodaeth ymarferol i’ch helpu i wneud byw bywyd ‘gwyrdd’ yn gyraeddadwy ac yn hwyl. Mae Becca wedi bod yn helpu pobl i leihau gwastraff bwyd ers lansio cwmni Green Squirrel. Mae hi wedi darparu prosiectau dros Love Food Hate Waste, Wasteless Suppers Caerdydd ( sydd wastad yn gwerthu allan!), ac mae hi’n gogydd brwdfrydig ‘ddiwastraff’ yn y cartref. Gwybodaeth am y sesiwn: Sesiwn cyfeillgar a rhyngweithiol ‘Zoom’ fydd y digwyddiad yma. Anfonwn e-bost i chi ychydig ddiwrnodau ymlaen llaw yn cynnwys yr holl wybodaeth a fydd angen arnoch er mwyn ymuno gyda ni. Dechreuwn ni’n sesiwn gyda chyflwyniad cyflym yn esbonio sut i ddefnyddio Zoom, fel yr ydych chi’n teimlo’n gyfforddus i gymryd rhan a gofyn cwestiynau. Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn ffodus i allu cynnig ein gweithgareddau a digwyddiadau am ddim i’n cymuned, gyda diolch i’n cyllidwyr. Nawr ein bod ni’n trawsnewid i mewn i ffordd hir dymor, cynaliadwy o weithio, mae angen codi tal unwaith eto. Rydyn ni eisiau i’n ddigwyddiadau parhau i fod yn fforddiadwy a hygyrch, felly rydyn ni pob tro yn cadw nifer o lefydd am ddim ar gyfer pobl sydd angen. Does dim amodau, dim cwestiynau- rydyn ni’n ymddiried ynddoch chi ac eisiau eich cefnogi i ddysgu sgiliau newydd. Os oes diddordeb gyda chi mewn cynnal y gweithdy yma ar gyfer eich sefydliad chi, cysylltwch gyda ni am sgwrs: becca@green-squirrel.co.uk. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r Gronfa Gymunedol. https://green-city-events.eventcube.io/events/26063/wasteless-kitchen-cegin-diwastraff We will send you a link prior to the event., Cardiff & beyond, Everyone welcome

Buy Tickets

Adult Ticket with donation
E-Ticket
£10.00 + £1.00 handling

Sale Ended

Standard Adult Ticket
E-Ticket
£5.00 + £1.00 handling

Sale Ended

FREE ticket
E-Ticket
Free + £0.00 handling

Sold Out

Event Details

Do you need a little help to love your leftovers? We all know that cutting food waste saves money and helps the environment but getting started can be a challenge.

We can help! By the end of this interactive zoom session you’ll be ready to create a wasteless kitchen, from prepping and planning to shopping and storing. As well as understanding how to keep food fresher for longer you’ll discover how to use up every last scrap, creating recipes, beauty treats, plant food and more. We'll be sharing demos, recipes and practical knowledge to help make greener living achievable and enjoyable.

About your tutor: Becca has been helping people reduce food waste since launching Green Squirrel. She’s delivered projects for Love Food Hate Waste, Cardiff’s sell-out Wasteless Suppers, and is a keen wasteless cook at home.

About the session:

This will be a friendly and interactive zoom session. We will send you an email a few days prior to the event with all the info you need to join us. We will begin the session with a quick introduction to using zoom so that you feel comfortable taking part and asking questions.

Ticket prices and free places: 

Over the past few months we’ve been able to offer our activities and events free of charge to our community due to the support of our funders. As we start to transition to a new long term and sustainable way of working we need to introduce fees once again. 

We want our events to remain affordable and accessible so we will always reserve a number of free places for those that find the price prohibitive - no catches, no questions, we trust you and want to support you to learn new skills.

If you’re interested in holding this workshop for your organisation then please get in touch for a chat: becca@green-squirrel.co.uk

We are very grateful for the support of the Community Fund.

- - - - - - - - - 

Oes angen help arnoch chi i roi bach o gariad i’ch bwyd gwastraff? Rydyn ni i gyd yn gwybod bod lleihau gwastraff bwyd yn arbed arian ac yn helpu’r amgylchedd, ond weithiau gall ddechrau gwneud hyn fod yn her.

Gallwn ni helpu! Erbyn diwedd y sesiwn rhyngweithiol zoom yma, byddech chi’n barod i greu cegin ddiwastraff, o baratoi a chynllunio i siopa a storio. Yn ogystal â dysgu sut i gadw bwyd yn ffres am gyfnod hirach, cewch ddarganfod sut i ddefnyddio pob tamaid, yn creu ryseitiau, nwyddau harddwch, bwyd planhigion a mwy. Bydden ni’n rhannu dangosiadau, ryseitiau a gwybodaeth ymarferol i’ch helpu i wneud byw bywyd ‘gwyrdd’ yn gyraeddadwy ac yn hwyl.

Mae Becca wedi bod yn helpu pobl i leihau gwastraff bwyd ers lansio cwmni Green Squirrel. Mae hi wedi darparu prosiectau dros Love Food Hate Waste, Wasteless Suppers Caerdydd ( sydd wastad yn gwerthu allan!), ac mae hi’n gogydd brwdfrydig ‘ddiwastraff’ yn y cartref.

Gwybodaeth am y sesiwn:

Sesiwn cyfeillgar a rhyngweithiol ‘Zoom’ fydd y digwyddiad yma. Anfonwn e-bost i chi ychydig ddiwrnodau ymlaen llaw yn cynnwys yr holl wybodaeth a fydd angen arnoch er mwyn ymuno gyda ni. Dechreuwn ni’n sesiwn gyda chyflwyniad cyflym yn esbonio sut i ddefnyddio Zoom, fel yr ydych chi’n teimlo’n gyfforddus i gymryd rhan a gofyn cwestiynau.

Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn ffodus i allu cynnig ein gweithgareddau a digwyddiadau am ddim i’n cymuned, gyda diolch i’n cyllidwyr. Nawr ein bod ni’n trawsnewid i mewn i ffordd hir dymor, cynaliadwy o weithio, mae angen codi tal unwaith eto.

Rydyn ni eisiau i’n ddigwyddiadau parhau i fod yn fforddiadwy a hygyrch, felly rydyn ni pob tro yn cadw nifer o lefydd am ddim ar gyfer pobl sydd angen. Does dim amodau, dim cwestiynau- rydyn ni’n ymddiried ynddoch chi ac eisiau eich cefnogi i ddysgu sgiliau newydd.

Os oes diddordeb gyda chi mewn cynnal y gweithdy yma ar gyfer eich sefydliad chi, cysylltwch gyda ni am sgwrs: becca@green-squirrel.co.uk.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r Gronfa Gymunedol.